null

MIZU CANALSIDE

Tiến độ xây dựng con kênh

null

WALKWAY GARDEN

Tiến độ xây dựng con đường xanh ở giữa 2 dãy nhà

null

HARUKA RESIDENCE

Tiến độ xây dựng HARUKA residence

null

HARUKA TERACE

Tiến độ xây dựng HARUKA terrace