null

MIZU CANALSIDE

Tiến độ xây dựng Mizu Canalside

null

WALKWAY GARDEN

Tiến độ xây dựng Walkway Garden

null

HARUKA RESIDENCE

Tiến độ xây dựng HARUKA residence

null

HARUKA TERACE

Tiến độ xây dựng HARUKA terrace