BTOS
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BECAMEX TOKYU

Becamex Tokyu cung cấp dịch vụ “BTOS”, bao gồm hỗ trợ mua nhà, hoàn thiện nội thất và dịch vụ cho thuê. Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư thông qua mạng lưới khách hàng của chúng tôi trong và ngoài nước.

KHU CÔNG NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG

Một tiềm năng lớn cho việc phát triển đầu tư.

  • Một phần của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
  • 30 khu công nghiệp đang hoạt động
  • Tổng diện tích: 9,073 ha
  • Trên 1110 công ty bao gồm 723 dự án đầu tư ngoài nước và 387 dự án đầu tư trong nước

5 ngành công nghiệp sản xuất hàng đầu:

  • Chế biến thực phẩm
  • Sản xuất đồ gỗ
  • Luyện kim
  • Hoá chất
  • Sản xuất kim loại